Fotovoltaika

Fotovoltaika je technológia fungujúca na princípe fotoelektrického javu. Pôsobením svetla na hmotu dochádza k pohlcovaniu častíc (fotónov) a nasledovnému uvoľňovaniu elektrónov. Fotovoltaika sa ako technológia rozvinula predovšetkým vďaka vesmírnym letom.

V polovodičoch, z ktorých sa fotovoltaické panely vyrábajú tak vznikajú voľné elektrické náboje, elektrónové diery. Solárný článok tak generuje elektrický prúd.

Po poklese cien solárnych fotovoltaických panelov ide o zaujímavú investičnú príležitosť tam, kde sa vyrobená energia dokáže spotrebovať.

Záujem o cenovú ponuku

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré čerpá teplo z jedného miesta na druhé, vynaložením vonkajšej práce. Zvyčajne je to z chladnejšieho miesta na teplejšie.

Pracuje na princípe využitia inak nevyužiteľnej energie uloženej v nízkopotenciálnom teple z okolia (t.j. z vody, vzduchu, zeme a pod.) Prečerpaním dôjde ku zmene teploty na úroveň využiteľnú vo vykurovacom systéme.

Princíp tepelného čerpadla je starý už viac ako 100 rokov. Prvé tepelné čerpadlo skonštruoval Slovák Aurel Stodola. Jeho tepelné čerpadlo z roku 1928 pracuje vo Švajčiarsku a vykuruje radnicu v Ženeve s odoberaním tepla z vody jazera.

Záujem o cenovú ponuku

LED osvetlenie

LED je skratka z anglického jazyka označujúca polovodičovú elektronickú súčiastku (diodu), ktorá vyžaruje svetlo, keď ňou prechádza elektrický prúd. Svietiaci efekt je následkom žiarivej rekombinácie elektrón-dierového páru a je formou elektroluminiscencie.

Výhodou LED osvetlenia je výrazne nižšia spotreba elektrickej energie,  ale aj  životnosť samotného svetelného zdroja. Nevýhodou sú vyššie obstarávacie náklady.

Súčasná cenová dostupnosť a neustály vývoj LED svetelných zdrojov a vývoj umožňuje využitie LED svietidiel v domácnostiach, ale aj v priemysle, na verejných miestach, alebo v outdoorovej reklame.

Záujem o cenovú ponuku

Fotovoltaika a Tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlo v kombinácií s fotovoltaickou elektrárňou.

Jednou z alternatív ako sa dajú v súčastnosti riešiť energetické nároky rodinného domu, či iného objektu je možnosť použiť kombináciu technológií tepelné čerpadlo - fotovoltaický zdroj. Elektrická energia vyrobená fotovoltaickými panelmi v domácnostiach sa použije nielen na vlastnú spotrebu elektrickej energie domácnosti, ale prostredníctvom tepelného čerpadla, aj na vysoko efektívne vykurovanie a ohrev vody. Je potrebné povedať, že aplikácia systému tepelné čerpadlo kombinované s fotovoltaikou ...
Čítať Viac
Dotácie solárne panely fotovoltaika tepelne čerpadlo

Dotácie fotovoltaika, tepelné čerpadlá 2015.

V priebehu roka 2015 budú môcť domácnosti začať prijímať dotácie na technológie využívajúce obnoviteľné zdroje. Plánované dotácie sa budú týkať domácnosti (vylúčené sú podnikateľské subjekty) Okrem iných energetických zdrojov sa bude zaujímavá časť finančných prostriedkov určená na fotovoltaiku a tepelné čerpadlá. U fotovoltaiky sa podľa platnej legislatívy bude jednať o podporu zdrojov do 10kW. Ak plánuje (projektujete) stavbu domu, prípadne už staviate, alebo by ste ...
Čítať Viac